(1)
Arrieta Ugartetxea, J. A. Huntaz Eta Hartaz Txillardegi Dela Eta. egan 2022, 74.