(1)
Hernandez Abaitua, M. ernardo txaga ta lagioa. egan 2021, 62.