bol: 74 zk: 3-4 (2021): EGAN
ARTIKULUAK

Saizarbitoriaren testuartekotasun bideetan arakatuz: Martutene eleberriaren analisi bat

Argitaratuta otsaila 1, 2022
Gako-hitzak
 • Saizarbitoria, Martutene, testuartekotasuna, Max Frisch, Philip Roth.
How to Cite
Urkiza Sánchez, A. (2022). Saizarbitoriaren testuartekotasun bideetan arakatuz: Martutene eleberriaren analisi bat. EGAN, 74(3-4). Berreskuratua -(e)tik https://www.rsbap.org/ojs/index.php/egan/article/view/4681

Laburpena

 • Ramon Saizarbitoriak 2013an argitaratutako Martutene eleberriko testuar-
  tekotasun baliabideen azterketa da lan hau. Saizarbitoriaren beste lan batzueta-
  ko pertsonaiak, eszenak edota sinboloak topa daitezke eleberrian, idazleak be-
  rezkoa duen errepikapenerako joeran sakonduz. Bestalde, testuartekotasun aipu
  eta erreferentziez josita dago nobela, testuan idazle ugariren arrastoa aurki dai-
  tekeela. Horietan guztietan Max Frisch idazle suitzarra gailentzen da, bere Mon-
  tauk izeneko nobela, hain zuzen, esan ahal izateraino Martuteneren hipotestu gisa
  ageri dela. Bestelako idazleen presentzia ere agerikoa da maila esplizituan, Xa-
  bier Lizardi eta Miguel de Unamunorena, besteak beste. Azkenik, erreferentzia
  inplizituei dagokienez eta irakurlearen intertestua kontzeptuaren baitan, Philip
  Rothen American Pastoralekin erkatu da nobela.