Gorrotxetegi Gorrotxategi, P. (2018) «Baztangaren inokulazioa eta epidemiologia XVIII. mendeko azken urteetan Euskalerrian», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 73(1-2). isponible en: /ojs/index.php/boletin/article/view/154 (ccedido: 14 abril 2024).