(1)
Ceberio Rodríguez, M.; de Miguel Lesaca, M. obre os orígenes el astillo n a “mota” “peñón” e an Sebastián: a construcción e a fortificación n a ima el onte rgull (San Sebastián, ipuzkoa). boletín 2020, 75.