(1)
Berriochoa Azcárate, P. os migos rbea guirre Miramón, a egunda época e a ascongada. boletín 2021, 76.