(1)
Gorrotxetegi Gorrotxategi, P. aztangaren nokulazioa ta pidemiologia VIII. ndeko zken rteetan uskalerrian. boletín 2018, 73.